Jag arbetar med måleriet som mitt främsta uttrycksmedel. I mitt konstnärliga arbete utforskar jag den mänskliga psykologin med mig själv och mina egna erfarenheter som utgångspunkt. Min huvudtes är att verkligheten består av olika kontrasterande lager och dessa redovisar jag i mina bilder genom att använda mig av en materialförskjutning, men även en variation av olika tekniker inom en och samma bild. Jag söker en helhet i ett slags målat collage fullt av kontraster, som samtidigt berättar en historia för betraktaren. Min intention är inte i första hand att ge betraktarna en vacker bild att vila ögonen på, utan att skapa nya impulser att leta vidare. Leta vidare lika mycket i mina målningar, som i sina egna liv.

Jag skulle beskriva mina bilder som målade dikter. Fria och poetiska i sitt uttryck.

 

My work is based on contrasts and small irritations as well on the material, as in the performance and the topic. I follow the thesis that the world consist of contrasts and that our perception has been fenced in through experiences of life. To bring it to the head, parallel stories will be told within the same picture, and may so give some new impulses to the spectator.

The different materials and the small contrasts they produce are as important as the different topics and the parallel world told about within the work. Together they perform a sort of painted collages.